Thumb 3d9e993def489f91af780df02d41e775e3ea9d46
E09f2efe482afd36fa7eaec879d5a27224be6de1

Ladies Circle Oegstgeest - Noord...

Ik collecteer omdat:

we samen met de Ladies Circle Noordwijk - Oegstgeest ons inzetten voor deze nare ziekte, die zo onvoorspelbaar en onzeker is voor kinderen en hun ouders. Met dit geld kan er mogelijk een medicijn worden ontwikkeld tegen deze ziekte. Doe jij mee?

24

donaties

€ 759

ingezameld