Thumb b2fcfe41abb27e4a209eba5f2578005f5ea48b88
E09f2efe482afd36fa7eaec879d5a27224be6de1

Maaike van der Linden

Ik collecteer omdat:

Voor onze kleine NF-TOPPER Joes en al haar andere lotgenoten! Van dichtbij maken wij mee dat er nog een hoop winst te behalen valt in het onderzoek naar Neurofibromatose! Hopelijk krijgt NF snel de aandacht die het verdient, als grootste onbekende ziekte!

24

donaties

€ 232

ingezameld