Thumb 56dc8f78c064b82103d6f9d8face39bac529864d
Qr
E09f2efe482afd36fa7eaec879d5a27224be6de1

Kensi van Linden

Ik collecteer omdat:

onze kleine meid deze vervelende ziekte heeft. en het voor ons helaas onduidelijk is hoe haar toekomst eruit komt te zien. laten we met zn alle collecteren zodat er meer onderzoek komt naar deze ziekte

17

donaties

€ 220

ingezameld